Ope Idrottsförening

Ope IF – en anrik fotbollsförening

Ope IF är en stor förening med framtidstro! Vi kraftsamlar för att utveckla vår organisation och våra framtida utmaningar.

Våra spelare och ledare är grunden för all vår verksamhet och i en förening med över 1000 medlemmar så finns mycket kreativitet och utvecklingspotential. Det är en ständig strävan efter jämlika villkor, rättvisa förutsättningar och det med en styrelse och en ledarstab som kan spegla den jämlika strategin.

Att tillsammans även se över det styrande organet och dess kunskaper ger oss en helt ny möjlighet att skapa värden för ALLA. Vi vill integrera över gränser, utveckla vårt matchvärdskap, hitta nya projektformer, utveckla verksamheten mot nya intäktsmöjligheter och skapa  den framtidsförening som vi vill vara!

Att spela fotboll ska vara en möjlighet för alla och det är en oändlig process att inkludera, inspirera och engagera. Men med alla fantastiska ledare, nybörjare som erfarna, så ser framtiden ljus ut.

Alla våra samverkansparter gör en insats för barn och ungas hälsa och fotbollsintresse

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå