Skriv en start rubrik för undersidan

Föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund

 

Ope IF vision: MÖJLIGHETERNAS FÖRENING

Vår gemensamma värdegrund • KAMRATSKAP • GLÄDJE • ENGAGEMANG

 

Ope IF ska vara möjligheternas förening för alla som sysslar med fotboll.

Ope IF ska verka för att så många barn som möjligt börjar spela fotboll

Ope IF vill att alla barn och ungdomar ska känna glädje i vår förening och erbjudas utveckling inom föreningen såväl socialt som fotbollsmässigt.

Ope IF kännetecknas av ett nära samarbete mellan ledare, spelare och föräldrar inom varje åldersgrupp och mellan årsgrupper.

Ope IF motarbetar all kränkande behandling, diskriminering och droger. Ope IF behandlar pojkar och flickor jämlikt.

Ope IF tillåter barn och ungdomar att utöva andra idrotter parallellt med fotbollen Ope IF kräver medlemskap för att representera föreningen .

Ope IFs verksamhet ska utgå från en stark värdegrund där ALLA känner glädje, kamratskap och engagemang.

 

OPE-LEDARE

Att vara idrottsledare innebär ett stort ansvar, då vi är förebilder för de barn/ungdomar vi tränar. Vi i Ope IF vill att du som ledare uppträder som en positiv förebild för dina spelare. Det innebär att du:

Tar del av och följer föreningens policy!

Känner till föreningens organisation och målsättning!

Visar gott ledarskap av dig själv och andra

Solidariskt lever upp till samma krav som ställs på alla medlemmar i Ope IF

Följer de riktlinjer som SVFF ställer upp för senior, ungdoms och barnverksamhet

Utbildar våra spelare väl och ger dem verktyg för att på sikt kunna bli framgångsrika på och utanför planen.

Står upp för våra värdeord och för Ope IF som förening

Lojalt med föreningen genomför och utför de åtaganden som föreningen ställer på ledare och lag

Tar ansvar för en aktiv kommunikation med andra ledare och föräldrar

 

OPE-SPELARE

Vi vill att alla spelare ska känna glädje tillsammans i Ope IF

Är en bra kompis! KAMRATSKAP

Har roligt! GLÄDJE

Följer fotbollens regler och aldrig fuskar till sig fördelar!

Respekterar domarens beslut!

Hejar och stöttar sitt lag och inte hånar motståndare!

KAMRATSKAP Ser domare och motståndare som fotbollskompisar!

KAMRATSKAP Använder ett vårdat språk!

Alltid gör sitt bästa efter egen förmåga!

ENGAGEMANG Kommer i tid till träning och match!

ENGAGEMANG Meddelar våra ledare i förväg om man har frånvaro vid träning eller match!

ENGAGEMANG Avstår att träna vid sjukdom!

Sköter skolarbetet! ENGAGEMANG

 

OPE-FÖRÄLDRAR

Ungdomars förhållande till idrott beror mycket på föräldrarnas inflytande och påverkan. Därför är det viktigt att vi har ett väl utvecklat samarbete mellan ledare och föräldrar. Vi ser det som mycket värdefullt att föräldrar involveras i vår ungdomsverksamhet.

Vi vill att Ope-föräldrar:

Delar Ope IF:s policy.

Stöttar sina egna och andras barn/ungdomar.

Besöker träningar och matcher.

Agerar som representanter för Ope IF i samband med match och träning.

Ställer upp som resurspersoner för sitt lag.

Låter ledarna leda laget på träning och match.

Ser till att barnen inte tränar eller spelar match vid sjukdom.

Solidariskt hjälper till på föreningens arrangemang.

Ett aktivt föräldraengagemang underlättar vår strävan, att Opes spelare ska kännetecknas som ENGAGERADE, känna GLÄDJE vara goda kamrater, KAMRATSKAP, såväl sportsligt som socialt.

 

Vår verksamhetsidé

Ope IF är i huvudsak en fotbollsförening. Vår prioritering i verksamheten är barn och ungdomars hälsa och fotbollsintresse och vi samverkar brett med olika aktörer för att skapa förutsättningar för just detta. Den unga hälsan är i fokus och genom vår vision – Möjligheternas Förening, vår värdegrund och spelarutbildningsplan så implementerar vi våra värderingar. Vi skapar också möjligheter tidigt för ett ledarskapsintresse, som våra unga kan använda när de vill gå vidare som tränare i yngre lag. Ett tydligt sätt att jobba med delaktighet samt att behålla medlemmar som aktiva i Ope IF. Ope IFs värdeord är GLÄDJE, KAMRATSKAP och ENGAGEMANG. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll. Så att alla som vill får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Så att den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur samhällsgrupperingar. Så att de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå